REVIEW BẢNG MẮT MELISA MICHELLE X ULTA BEAUTY MAKEUP PALETTE – LINH VĂN

0
985

Không biết hi mình có ai quan tâm đến bng mt melisa michelle không nhưng e vn mn phép review ( em nó đp quá nên e không kim chế được mun gii thiu vi các ch em 😉

Em cũng mi tp makeup thôi nên cũng k s hu nhiu các bng mt đ so sánh nên đây hoàn toàn là ch ý cá nhân ca em ?


Đánh giá cá nhân, thì đây là bng makeup cc phù hp đ travel: Có đ c highlight, phn má mt và son môi luôn. Phn phn mt có màu Tobo và Harley có th dùng cho c vic contour. Bng này cũng phù hp vs c các bn newbie ms tp make cũng như các a ch artist chuyên nghip bi tông màu trung tính d s dng.

V đ bám màu: 5 màu lỳ theo em lên màu rt n. Nếu ly quá nhiu có th s b overdramatic 1 chút và d b lem lên màu trước đó, đc bit là Harley. 4 màu nhũ thì đ lên màu cũng khá n nhưng có nhược đim là có b fall out đôi chút. Em thì cc thích màu Lola và Bingbing vì lên màu rt chun ngay ln qut đu tiên

V Hightlight và Phn má: Không thc s
n tượng đi vi em, màu không thc s lên rõ. Tuy nhiên, em nghĩ bn nào mi tp make thì li tin vì có th đánh chng nhiu lp ch không s b đánh quá tay. Ch em cũng có th dùng bing bing thay phn má và Lola đ highlight như em :)))).

Có 1 lưu ý nho nh là e thy khi xt khoáng hoc setting spray thì e thy c d ly màu va tán màu lên mt hơn

Em chưa dùng son nên không có review gì v phn này.

Overall thì e nghĩ đây là 1 Palette khá là đáng đng tin bi có đy đ c và đc bit phù hp vi nhng bn mi tp make, cũng như người chưa có nhiu xin (em mua lúc ulta sale nên còn khong 400k cho bng này thôi ?

P/s: đính kèm là cái mt em khi s dng bng makeup này. Nhưng em đánh k đp lm và chp điu kin có chút thiếu sáng nên lên màu có th k rõ. A/ch có th b qua :))))))


Nguồn: Linh Văn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here